VIAMED

 

Jesteśmy  zespołem  specjalistów praktyków z różnych dziedzin zajmujących się zdrowiem i rozwojem człowieka: psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów, terapeutów rodzinnych, orzeczników, pedagogów. Celem łączącym nas w NZOZ PZP Viamed jest praca na rzecz psychicznego zdrowia osoby w wymiarze indywidualnym, rodzinnym i społecznym. 

Zapewniamy wszechstronną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i psychiatryczną. Ponieważ zdrowie psychiczne traktujemy jako ściśle związane z rozwojem osobistym, współpracujemy z Pracownią Rozwoju Osobistego SELF proself_logo

Pomagamy w reakcjach na stres, w zaburzeniach depresyjnych, nerwicowych i lękowych, uzależnieniach, w chorobach psychicznych. Realizujemy świadczenia bezpłatne w ramach NFZ oraz komercyjne, z możliwością wizyt domowych. Pracujemy zdalnie przez skype2.

Zapraszamy do naszych placówek w Lublinie, ul. Szewska 6a oraz w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 7.

 

Świadczenia zdrowotne NZOZ PZP VIAMED:

  • diagnoza psychologiczna i opinie psychologiczne dla ZUS,
  • pomoc psychofarmakologiczna w uzależnieniach i zaburzeniach nerwicowych,
  • porady psychiatryczne dla dzieci, dorosłych i osób starszych, zaświadczenie lekarskie dla ZUS
  • interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna,
  • psychoterapia indywidualna,
  • terapia uzależnień,
  • terapia par i terapia rodzinna.

                skype2                                    NFZ